Bouwen met Nieuw Talent

Singel Personeelsdiensten: Flexibel, voordelig en veilig

 

Singel werkt aan: ‘Bouwen met Nieuw Talent’

Team Nieuw Talent wil een steentje bijdragen aan het creëren van kansen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de bouw, onderhoud en techniek.

Veel MKB bedrijven staan te springen om nieuw talent binnen te halen. Het koppelen van bedrijven aan nieuwkomers in hun eigen omgeving levert een positief resultaat op dat direct voelbaar is voor alle betrokkenen.

Team Nieuw Talent richt zich op jeugdigen, statushouders en zij-instromers, waarbij voor iedere kandidaat een persoonlijk matchplan wordt opgesteld dat aansluit bij zijn/haar achtergrond, ervaring en wensen. We kijken samen naar alle mogelijkheden die de markt biedt als het gaat om professionele ontwikkeling, continuïteit en toekomstperspectief.

Voor het MKB

De wens tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leeft ook bij veel werkgevers binnen het MKB, maar tijd en middelen om hier concreet gehoor aan te geven zijn vaak beperkt. Werkgevers willen graag bijdragen maar weten vaak niet hoe zij in contact komen met de doelgroep en wegen ze moeten bewandelen om tot resultaten te komen. En uiteraard moet het ook financieel haalbaar zijn. Als werkgever maakt u aanspraak op loonkostensubsidie die is vrijgesteld voor deze doelgroep. 

Werkgevers hebben veel behoefte aan ondersteuning bij het opleiden en begeleiden van jongeren, zij-instromers en statushouders. Het begint al bij het vinden van geschikte kandidaten. Singel heeft contacten met o.a. UWV, gemeenten, onderwijsorganisaties en Vluchtelingenwerk Nederland. Waardoor de juiste kandidaat snel gevonden is. Singel begeleid de match op basis van maatwerk en heeft altijd als doel een dienstverband zo duurzaam en succesvol mogelijk te maken.

 

Voor de gemeenschap

Ten tijde van een krappe arbeidsmarkt is het vinden van vakkrachten voor werkgevers een enorme uitdaging, terwijl nieuwkomers vaak staan te trappelen om aan de slag gaan. Team Nieuw Talent wil met het bieden van maatwerk de uitdaging aangaan om beide partijen samen te brengen en zo de gemeenschap, de werkzoekende en de werkgever van dienst te kunnen zijn.

 

Onze ambitie

Team Nieuw Talent wil een bijdrage leveren aan (regionale) sociale (buurt) doelstellingen. Alle projecten die onder de noemer van ‘Bouwen met Nieuw Talent’ worden gestart, zullen regionale projecten zijn. Het contact zal lopen via gemeenten en lokale ondernemers in de buurt van het nieuwe talent.

Verlagen werkloosheid onder jongeren, statushouders en bijstandsgerechtigden

Verhogen instroom in sectoren bouw, onderhoud en techniek

Bevorderen sociale cohesie in wijken en gemeenten

Team Nieuw Talent wil proactief een makelaarsrol op zich nemen om nieuwkomers op de arbeidsmarkt en werkgevers met elkaar in contact te brengen.