Uitzenden

“Wij maken matches en creëren banen”

 

Wat is uitzenden?

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. De werknemer verricht werkzaamheden voor de feitelijke werkgever, maar staat onder contract bij een uitzendbureau – de formele werkgever.

Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken, zoals de contractering, de uitbetaling van het salaris, ziekmeldingen bij het UWV, de afdracht van premies en belastingen en het opbouwen van reserveringen en pensioen. Alle vragen die uitzendkrachten hierover hebben kunnen ze dan ook stellen aan het uitzendbureau.  De feitelijke werkgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht op de werkvloer, belangrijk aspect hierbij is veiligheid.

Singel Personele Diensten is aangesloten bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en hanteert ook de cao van de ABU. Deze cao kent kent drie fasen: fase A, fase B en fase C. In Fase A is sprake van uitzenden, deze fase duurt maximaal 78 gewerkte weken. Vanaf Fase B spreekt men niet meer over uitzenden maar over detacheren.

Fase A:

Arbeidsovereenkomst met uitzendbedig

In fase A sluit Singel een arbeidscontract met de werknemer waarin een zogenaamd uitzendbeding is opgenomen. Dit betekent dat u gedurende de 78 weken dat fase A duurt, de opdracht altijd tussentijds kan opzeggen. U kunt in deze fase oneindig veel contracten aangaan binnen de termijn van 78 weken. Na deze periode gaat de werknemer over naar fase B.

Fase B:

Contract bepaalde tijd

In fase B gaat Singel met de werknemer arbeidscontracten aan voor bepaalde tijd. In fase B kunnen maximaal 6 contracten afgesloten worden in een periode van 4 jaar. Als de werkgever na afloop van fase B op payrollbasis verder wil met de werknemer, dan komt de werknemer in fase C.

 

Fase C:

Contract onbepaalde tijd

In deze fase C is er sprake van detachering. De uitzend- payrollorganisatie gaat met de werknemer een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd.

Offerte op maat

Gratis, vrijblijvend en binnen 48 uur!

ALLE DIENSTEN

Werving & Selectie Uitzenden en detacheren Payroll Zzp bemiddeling HR begeleiding Nieuwkomers (MVO)